Lunchclub
tussenschoolse opvang

voor scholen van Stichting OPO Borger Odoorn

Welkom bij dé Lunchclub tussenschoolse opvang

Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds 2006 een vast onderdeel van de schoolorganisatie, hetgeen betekent dat het schoolbestuur er op toe moet zien dat bij de invulling van deze verantwoordelijkheid aandacht moet zijn voor de kindvriendelijkheid en veiligheid van de ruimte. Het schoolbestuur van OPO Borger-Odoorn heeft er voor gekozen de tussenschoolse opvang in eigen beheer te organiseren.

N

dé Lunchclub

De Lunchclub maakt deel uit van het OPO Borger-Odoorn en verzorgt de organisatie van de tussenschoolse opvang op de scholen van OPO Borger-Odoorn.
N

Wensen en faciliteiten

De tussenschoolse opvang van dé Lunchclub wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en faciliteiten van de school en de schoolvisie.
N

Tussen 12.00 en 13.00 uur

Tussenschoolse opvang wordt doorgaans aangeboden tussen 12.00 en 13.00 uur. De exacte tijden zijn afhankelijk van de lestijden van school.
N

Het team

We werken met vrijwilligers, de zogeheten overblijfkrachten. Het merendeel van onze overblijfkrachten heeft de cursus “medewerker tussenschoolse-opvang” gevolgd.
N

Fijne sfeer en rust

De vrijwilligers zorgen ervoor dat het overblijven goed verloopt. Ze zorgen voor sfeer en rust en zien er op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen.
N

Pleinwacht

Een kwartier voor aanvang van school na de middagpauze nemen leerkrachten de pleinwacht over.

Ook uw kind zorgeloos laten opvangen?

N

Contactpersoon

Op elke school is een contactpersoon aangesteld. Deze vormt het vaste aanspreekpunt voor ouders. Ziekte of andere reden van afwezigheid kunt u uiterlijk half 9 van de betreffende dag doorgeven aan de contactpersoon. De contactgegevens vindt u onder het kopje “Locaties”
N

De TSO-coördinator

De TSO-coördinator van het OPO Borger-Odoorn draagt zorg voor het goed functioneren van de TSO voor meerdere scholen, verzorgt de administratie, de coördinatie en bewaakt de kwaliteit

Blog dé Lunchclub

Volg de laatste nieuwtjes en weetjes.

2017

De medewerksters van De Lunchclub wensen iedereen een goed en gezond 2017 !

Lees meer

Hoera weer lente

Het voorjaar is in aantocht en dus zijn en alle Lunchclub-scholen weer voorzien van nieuw buitenspeelgoed.

Lees meer

Nationale TSO-dag

Donderdag 4 juni is het de Nationale TSO-dag. Voor de kinderen van de Lunchclub staat een verrassing klaar!

Lees meer

Nieuwsgierig of meer info?
neem gerust contact op

 

Verantwoordelijkheid
kindvriendelijkheid en veiligheid is onze missie.

De Baander 2 9531 MC Borger