Dit voorjaar heeft een groep van vijftien medewerkers, met goed gevolg, de cursus “medewerker tussenschoolse opvang” gevolgd. Dit betekent dat  op deze scholen (De Meander, School 75, De Zweng en De Aanloop) nu bevoegde en opgeleide mensen aan het werk zijn bij de TSO.

Het was een intensieve en vooral leerzame cursus verzorgd door de Vereniging van Openbaar Onderwijs. De cursus heeft absoluut bijgedragen aan de professionaliteit van de TSO.

Omdat de dames van  verschillende scholen afkomstig waren, kon er heel veel informatie onderling worden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat er verschillend wordt omgegaan met de TSO op de diverse scholen. Uiteraard was het heel leerzaam om de ervaringen met elkaar te delen.

Na afloop van de cursus hebben alle cursisten een certificaat ontvangen.

VAN HARTE GEFELICITEERD!